Kortdurend preventieve interventie

Hierbij wordt in groepjes bestaande uit twee tot maximal vijf kinderen gewerkt aan eenzelfde doelstelling. Dit kan zijn, het uitbreiden van de woordenschat of zinsbouw (bijvoorbeeld bij kinderen die het Nederlands als tweede taal hebben) maar ook het verbeteren van de auditieve vaardigheden ter voorbereiding op het leesproces. Deze kinderen zijn geselecteerd door de logopedist of leerkracht. Het maximale aantal interventies bedraagt zes interventies en deze hebben een duidelijk preventief karakter.